Organització i desenvolupament empresarial

 • Estudi de les estructures organitzatives
 • Anàlisi de l'organització
 • Anàlisi dels circuits administratius
 • Anàlisi de la comunicació interna/externa
 • Estudi del clima de l'organització
 • Estudi empresarial del Departament de R.R.H.H.
 • Estudi de mètodes i temps
 • Estudi de les necessitats i flexibilització organitzativa a la empresa
 • Aplicació del sistema d'avaluació per competències
 • Control de la productivitat
 • Assessorament per a la implantació i certificació del sistema de qualitat d'acord am la norma ISO 9001/2000