Organització i desenvolupament empresarial

  • Estudi de les estructures organitzatives
  • Anàlisi de l'organització
  • Anàlisi dels circuits administratius
  • Anàlisi de la comunicació interna/externa
  • Estudi del clima de l'organització
  • Estudi empresarial del Departament de R.R.H.H.
  • Estudi de mètodes i temps
  • Estudi de les necessitats i flexibilització organitzativa a la empresa
  • Aplicació del sistema d'avaluació per competències
  • Control de la productivitat
  • Assessorament per a la implantació i certificació del sistema de qualitat d'acord am la norma ISO 9001/2000