Compra i venda d´empreses

Les adquisicions, vendes i fusions d'empreses tenen implicacions empresarials en tots els nivells: fiscals, econòmics i socials.Per això es necessari gestionar aquesta decisió amb totes les garanties, sempre buscant la major eficàcia, adaptant el procés a les característiques de cada empresa o negoci.

Diagonal Consulting W&B, disposa d'un equip de professionals, garantint-li que trobarem les millors alternatives possibles en les operacions d'adquisició, venda o fusió d'empreses.

  • Anàlisi d'alternatives
  • Disseny de la estratègia per a l'adquisició, venda o fusió de la seva empresa o negoci
  • Valoració econòmica de la empresa o negoci
  • Recerca de compradors i/o venedors
  • Recerca de socis capitalistes
  • Estudis de mercat per compradors