Àrea Jurídica

Oferim assessorament jurídic a totes les actuacions que vostè pugui necessitar per al bon funcionament de la seva empresa.

Amb les constants modificacions de les normes que existeixen al nostre país, vostè ha d'estar assessorat per un professional especialista amb l'àrea del dret que correspongui.

Les nostres especialitats son:

  • Laboral: Acomiadaments, modificacions substancials de les condicions de treball, sancions, vacances, reclamacions de quantitat
  • Mercantil: Constitucions de societats, ampliacions de capital, dissolucions
  • Administratiu: Al.legacions, recursos, expropiacions, reclamacions contenciosses i administratives
  • Civil: Separacions, divorcis, herències, arrendaments, embargaments preventius, compravendes