Auditories laborals

Amb aquest servei pretenem fer un estudi intern de l'empresa, que ens proporcionarà un informe on verificarem si la empresa te correctament tota la documentació legal, que li permeti solucionar qualsevol situació, si es dona el cas, ja sigui davant l'autoritat laboral o be, justificar els seus actes amb relació als seus treballadors.

Nuestra auditoría y consultoría cubre los siguientes aspectos:

 • Objecte i metodologia
 • Descripció
 • Condicions laborals
 • Reclamacions Laborals
 • Litigis i actes d'inspecció
 • Treballadors estrangers
 • Descentralització empresarial
 • Representació sindical
 • Prevenció de Riscos Laborals
 • Judicis i inspeccions de treball pendents
 • Llei de protecció de dades