Assessoría fiscal

La filosofia de Diagonal Consulting W&B es aconseguir els millors beneficis fiscals, així com l'elaboració de tots els impostos, amb la garantia i eficàcia dels nostres professionals, adaptant la legalitat vigent a cada empresa.

El nostre compromís amb el client es oferir-li un servei de qualitat, àgil i competitiu a preu que permeti al empresari dedicar-se a gestionar el seu negoci i no a atendre els seus compromisos fiscals.

Estudi i confecció de:

  • Impost sobre la renda de les persones físiques
  • Impost sobre el valor afegit (I.V.A.)
  • Impost de societats
  • Anàlisi de la situació fiscal
  • Planificació fiscal