Assessoría laboral

Actualment hi ha una enorme complexitat a la legislació laboral, per aquest motiu vostè ha d'estar assessorat de manera àgil i eficaç, coneixent sempre les millors actuacions possibles davant les diferents necessitats que poden surgir.

  • Contractació laboral
  • Rebuts de salaris (nòmines)
  • Liquidació d'assegurances socials (TC1/TC2)
  • Declaracions trimestrals de IRPF
  • Expedients de regulació d'ocupació
  • Expedients de jubilació, invalidesa, etc.
  • Escrits i compareixença davant l'Inspecció de Treball
  • Tràmits davant els Organismes Oficials (Tresoreria, INSS, INEM)