Assessor�a comptable:

A la confecci� de la seva comptabilitat s'han d'aplicar les normes legals i els principis comptables, reflectint als comptes anuals l'imatge real del patrimoni i la situaci� financera de l'empresa.

Diagonal Consulting W&B te a la seva plantilla professionals qualificats per a la elaboraci� de la comptabilitat i conjuntament amb l'�rea fiscal busquen obtenir la millor fiscalitat possible per aconseguir per als nostres clients la major optimitzaci� dels seus recursos.

 • Comptabilitzaci� de tots els moviments de l'empresa
 • Seguiment de bancs i comptes de major
 • Entrega peri�dica de balan�os de situaci� i comptes d'explotaci�
 • Confecci� de llibres de comptabilitat endarrerits
 • Tancament d'exercicis comptables
 • Presentaci� dels comptes anuals al Registre Mercantil
 • Control dels comptes de tresoreria
 • Conciliacions banc�ries
 • Control de comptes de despeses
 • Classificaci� i arxiu de la documentaci�
 • Llibres diari i major detallats
 • Llibres registre de vendes i ingressos
 • Llibres registre de bens d'inversi�
 • Orientaci� i direcci� comptable