Els nostres serveis

Diagonal Consulting W&B S.L. ofereix a les societats o autònoms els següents serveis:

Modalitat dels serveis:

  • Gestió directe
    • És aquella en la qual vostè lliura la documentació de la seva empresa a Diagonal Consulting W&B i no es preocupa més de la gestió.
  • Consultoria
    • Vostè realitza la comptabilitat al seu propi domicili i Diagonal Consulting s'encarrega de revisar tot el que vostè ha realitzat, garantint una correcta aplicació de la normativa aplicable. realizado, garantizando una correcta aplicación de la normativa